Uncategorized

Pejgamberi s.a.v.s. e ka lëshuar gjakun në kokë për shkak të kokëdhembjes!

Mjerisht, ne kemi anashkaluar një pjesë të madhe të trashëgimisë sonë mjekësore dhe bile e kemi harruar. Një pjesë e kësaj trashëgimie është edhe hixhami.

PropellerAds

Deri vonë shumë njerëz e kanë kundërshtuar këtë metodë të shërimit. Sot në Gjermani ekziston shkolla “Fask”, ndërsa dy amerikanë e themeluan shkollën me emrin “Cupping” (Fask dhe Cupping d.m.th. lëshim gjaku).
Që atëherë, filluam haptazi dhe normalisht të flasin për hixhamin, ngase shkollat e mëdha botërore filluan të kenë interesim. Me rëndësi është të përmendim që këto flasin që hixhami shëron shumë sëmundje dhe i japin po aq rëndësi që i ka dhënë Pejgamberi s.a.v.s. Ende shfrytëzohen edhe mjekësia tradicionale arabe dhe kineze, ndërsa hixhami është një prej mrekullive profetike!

Ibn Abbasi r.a. ka thënë: “I Dërguari i Allahut s.a.v.s. e ka bërë hixhamin në dy venat e qafës dhe në shpatulla.” (Buhariu dhe Muslimi)
Pejgamberi s.a.v.s. na ka shpjeguar në këtë hadith vendet e kryerjes së hixhamit e këto janë dy venat e qafës dhe shpatullat. Këto janë vendet nga të cilat kanë filluar “Fask” në Gjermani dhe “Cupping” në Amerikë.
Pejgamberi s.a.v.s. e ka lëshuar gjakun në kokë për shkak të kokëdhembjes, ndërsa ishte në ihram. (Buhariu dhe Muslimi)
Gjithashtu e ka bërë hixhamin për shkak të helmit që ia kishte bërë jehudja me mishin e deles. (Buhariu dhe Muslimi)

PropellerAds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *