Uncategorized

Nuk ka një të mërzitur që e lexon këtë sure, e të mos i largohet mërzia – Dëgjoje me koncentrim maksimal!

Thotë Abdullah Iben Mesudi: “Nuk ka një të mërzitur që e lexon Suren Jusuf dhe të mos i largohet mërzia”

PropellerAds

Kjo sure është sureja e njerëzve të mërzitur dhe të dëshpëruar. Ajo është sureja e atyre që u është bërë padrejtësi. Ajo është sureja muslimanëve të sotëm, për të cilët thuren komplote të njëpasnjëshme. Ëshët sureja e atij që e ndien se rruga është e gjatë. Është sureja e atij që përjeton vetminë dhe braktisjen e të tjerëve.

PropellerAds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *