Uncategorized

Dy gjëra nëse i bën muslimani do të hyjë në Xhenet!

“Dy gjera nese i ben muslimani do te hyje ne Xhenet”

PropellerAds

Ato jane pake dhe te lehta.Thane : Cilat jane ato o i Derguari i Allahut?
Tha : Kur te mbarosh namazin te besh tekbir (Allahu ekber) 10 here, te besh tesbih (Subhanallah) 10 here dhe te besh tehmid (Elhamdulilah) 10 here.
Keto jane 150 sevape me gjuhe dhe 1500 ne Peshoren.
Thane: Cila eshte e dyta o i Derguari i Allahut?
Tha: Kur te shtrihesh per te fjetur (ne darke) bej tesbih 33 here , tehmid 33 here dhe tekbir 34 here, keto jane 100 me gjuhe dhe 1000 ne Peshoren. ”

Percjell Ebu Daud, Tirmidhiu, Nesaiu, Ibn Maxhe dhe e saktesoi Albani.
Ky eshte investim i paket ne kohe, por me shperblim shume te madh.
Kjo eshte forma me e shkurter e tesbiheve pas cdo namazi farz, pra nese muslimani nxiton i lejohet atij edhe kjo forme e dhikrit .

Shperblimin e madh dhe te lehte te permendur ne kete hadith mund ta perfitoj cdo musliman dhe kjo nuk i kushton astij kohe dhe as lodhje.

PropellerAds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *