Uncategorized

Cka të përdorim për ndërprerjen e rënies së flokëve?

Për ndërprerjen e rënies së flokëve:

PropellerAds

Duhet ta lyesh lëkurën e kokës me limon duke përfshirë gjithë kokën.Dhe në atë gjendje duhet të qëndrosh 15 minuta.Pastaj laje kokën me ujë dhe shampon. Kur ta përfundosh larjen, tere kokën mirë dhe lyeje me vaj të kokrrës së zezë tërë lëkurën e kokës. Në këtë mënyrë vazhdo një javë dhe nëse donë Allahu, do të ndërpritet përfundimisht rënja e flokëve.

El Buhariu thotë se fara e zezë është e nxehtë dhe e thatë në shkallën e tretë. Ebu Hurejre r.a. transmeton hadithin e mirënjohur në të cilin Pejgamberi, s.a.v.s., ka thënë: “Përdorni rregullisht këtë farë të zezë, sepse ajo përmban në vete ilaç për çdo sëmundje, përveç vdekjes”

Allahu i Madhërishëm në Kur’anin fisnik thotë: “…dhe asaj i ishte dhënë çdo send.” (En Neml, 23)

PropellerAds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *